Blog

Segueix les notícies d'última hora, esdeveniments, activitats, a més de les últimes a més de les últimes fotos i vídeos a VilarencAqua.

VilarencAqua, centre pioner a la zona en la instal·lació d'energia solar fotovoltaica


#

Què és l'autoconsum? 

L'autoconsum és la producció d'energia elèctrica amb la instal.lació de plaques solars fotovoltaiques per satisfer les demandes energètiques d'un emplaçament determinat i dels seus usuaris. La planta d'energia renovable es connecta a la xarxa elèctrica interior de l'edifici on s'instal.la, per poder transmetre la potència des d'aquesta fins tots els consums. 

Gràcies a que la instal.lació elèctrica del propietari es manté connectada a la xarxa de distribució pública no es produiran, en cap cas, problemes de subministrament d'energia o potència, ja que sempre hi haurà energia disponible. L'energia produïda pels panells o els aerogeneradors és energia que no caldrà comprar; així doncs, el client estarà generant un estalvi anual creixent degut a l'augment progressiu de la tarifa elèctrica. 

Influència de la climatologia 

Els mòduls fotovoltaics generen electricitat durant tot l'any, mentre hi hagi radiació solar. Normalment a l'estiu es genera més electricitat degut a l'increment de la intensitat i el temps d'insolació, tot i que a l'hivern també es genera electricitat, fins i tot en dies ennuvolats o amb boira. 
Normalment es considera que la vida dels mòduls fotovoltaics és d'uns 30 anys, i molt sovint s'ofereixen en el mercat garanties fins a 25 anys. Cal destacar que tots els elements de la instal.lació són reciclables. 
 

Camp fotovoltaic 

El camp fotovoltaic està compost per 12 sèries en paral·lel de 20 panells i 3 sèries en paral·lel de 18 panells. Cada panell és de 410 Wp 0/+5W. Aquesta disposició equival a una potència total instal.lada de 120,54 kWp, que suposen 99 kW nominals evacuats mitjançant 1 inversor de 99 kWn. Les plaques fotovoltaiques s'instal·laran a la coberta seguint l'orientació pròpia de l'arquitectura de l'edifici. 
 

Reducció de les emissions 

La instal.lació fotovoltaica per a autoconsum connectada a la xarxa elèctrica, contribuirà de forma notable a la reducció de les emissions contaminants a l'atmosfera i l'estalvi en el consum de petroli, s'evitarà l'emissió de 39.18 tones de Co2. 
 

Sostenibilitat al VilarencAqua 

A més dels captadors solars fotovoltaics, VilarencAqua sempre ha apostat pel desenvolupament d'energies renovables per tal de minimitzar l'empremta ecològica i fer la instal.lació sostenible. Disposem de 450 m2 de plaques solars tèrmiques per escalfar l'aigua aprofitant l'energia del sol. També disposem de caldera de biomassa per escalfar pellet orgànic. Tot el centre està il·luminat amb tecnologia LED d'alta eficiència. Implementem mesures d'aïllament tèrmic als circuits i optimització dels consums energètics.

Potència: 120,54 kWp 
Panells: 294 panells de 410 Wp 
Producció anual estimada: 156.723 kWh any 

Descarrega el document “pla estratègic”.
 

Articles relacionats


Pèrdua de pes (NEAT) 12-11-2019 Fitness

Factors que intervenen en la pèrdua de pes, com augmentar la despesa energètica i explicació del NEAT.

Llegir més

Alessia Bertolino, padrina de la carrera de la dona de Motril 2019 13-10-2019 Fitness

Alessia Bertolino, padrina de la carrera de la dona de Motril 2019 i reconeixement esportiu.

Llegir més
x
Aquesta lloc web està utilitzant cookies. Més informació. Acceptar
Volver al arriba